Texte d'introduction

LLIÇONS Particulars

Un ensenyament a mida

Has esquiat algun dia? Voleu avançar ràpidament perquè pugueu seguir els vostres amics en les pistes? Podeu fer una lliçó privada!

Independentment del vostre nivell, tot sol o amb uns petits grups, els nostres monitors us guiaran perquè pugueu progressar de forma important. Amb classes particulars, també podeu descobrir noves pràctiques com ara esquí fora de pista, esquí de muntanya o snowboard. Les lliçons privades són ideals per a una instrucció personalitzada.
Horaires et Tarifs à insérer ici
HORESTota la temporada
QUAN ?Durant i fora de les vacances escolars
Matí i TardaEntre les 9 i les 17 segons disponibilitat
PREUSMedalla inclosa per a paquets
DuradaTEMPORADAALTA TEMPORADA
1 Hora € €
Preus individual
Paquet 5 hores € €
Paquet 6 hores € €
Persona extra: 8 € per hora i per persona