Texte d'introduction

Lliçons privades

El curs que s'adapta a l'alumne.

Esteu buscant instruccions individuals i personalitzades per perfeccionar-se o descobrir una nova lliscada?

La lliçó particular és ideal per gaudir dels privilegis d'un acompanyament personalitzat i exclusiu. Els nostres monitors estan preparats per escoltar-vos per a una ràpida progressió.

Un monitor només per a vosté per a una instrucció a mida!
Horaires et Tarifs à insérer ici
HORESTota la temporada
QUAN?Durant i fora de les vacances escolars
Matí i TardaEntre les 9 i les 17 segons disponibilitat
PREUSMedalla inclosa per a paquets
DuradaTEMPORADAALTA TEMPORADA
1 Hora €
Preus Individual
Paquet 5 hores € €
Paquet 6 hores € €
Persona extra: 8 € per hora i per persona