Texte d'introduction

Curs de Snowboard

Aprofiteu de cada revolt!

Amb l'ESF dels Angles, descobrireu les lliçons d'introducció al snowboard pels joves. Els adolescents poden descobrir una nova forma de planejar mentre gaudeix del bon ambient dels cursos de l'ESF.

Amb els nostres instructors qualificats, comencen amb la confiança i el progrés se fa al ritme seus per poder tenir un cert plaer amb el snowboard.
Horaires et Tarifs à insérer ici
VACANCES ESCOLARS SOLAMENTEDe diumenge a divendres o de dilluns a divendres
Del 23/12 a 28/12/2018Tarde
de 14h00-16h00
Del 30/12 a 04/01/2019 -- Del 10/02/2019 a 08/03/2019Matin
13h00-15h00
Texte
PREUSMedalla inclosa per la tarifa PACK
PREUS
Curs de 2 hores €
PACK 5 o 6 Dies €