Texte d'introduction

LLIçons PRIVADES

Per els nens de 6 a 12 anys

Horaires et Tarifs à insérer ici
Els vostres fills comencen sense problemes per avançar i aprendre i dominar les seves velocitats.

La lliçó especial li permet gaudir d'una lliçó d'esquí personalitzada, sola o en un grup reduït de nivell homogeni. El curs privat permet als estudiants progressar al seu ritme sense pressió.

La lliçó en particular també pot permetre que el vostre fill comenci el surf de neu al seu ritme.
HORES
Toda la temporada
Matí i TardaEntre les 9 i les 17 segons disponibilitat
Texte
PREUSMedalla inclosa per a paquets
DuradaTEMPORADAALTA TEMPORADA
1 Hora €
Tarifa individual
Paquet 5 hores € €
Paquet 6 hores € €
Persona extra : 8 € per hora i per persona