Texte d'introduction

LLIÇONS Particulares

Per un ensenyament personalitzat

Vols una instrucció individualitzada i personalitzada per al teu fill?
La lliçó particular és ideal per gaudir dels privilegis d'aquesta forma d'ensenyament i per a una progressió al ritme del teu nens ...

Ensenyament a mida per als més petits!


Horaires et Tarifs à insérer ici
HORESTota la temporada
QUAN ?Durant i fora de les vacances escolars
Matí i TardaEntre les 9 i les 17 segons disponibilitat
PREUSMedalla inclosa per a paquets
DuradaTEMPORADAALTA TEMPORADA
1 Hora € €
Tarifa individual
Paquet 5 hores €
Paquet 6 hores €
Persona extra : 8 € per hora i per persona